Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกลู สรรพวุธบางนา

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา ไฟต่อเนื่อง 2 ดวง ไฟสตูดิโอ 2ดวง Set A2 สวมร่มทะลุ ตั้งชั้นล่าง และไฟต่อเนื่อง 1000w 2ดวง ติดตั้งบนชั้น2 ส่องลงไปยัง backdrop ถ่ายภาพ

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา
ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา