Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ จัดบูท กิจกรรม ถ่ายรูป ของ นิตยสาร Nylon และ Samsung

ไฟสตูดิโอ จัดบูทกิจกรรม ถ่ายรูป นิตยสาร Nylon และมือถือ Samsung

นิตยสาร Nylon เปิดตัวในประเทศไทย เช่าไฟสตูดิโอ ไป จัดบูท ทำกิจกรรม ถ่ายรูปกับ Backdrop นิตยสาร Nylon และมือถือ Samsung ที่ในห้างเซ็นทรัลเวิล์ด โดย เช่าไฟสตูดิโอ ของทางเรา ไปใช้ในการถ่ายภาพ เป็น ชุดไฟสตู 4ดวง 2ดวง ยิงไปที่ฉากหลัง logo ของทั้ง 2สินค้า และมี 2ดวง ใส่ซอฟบ๊อก และ บิวตี้ดิส เพื่อใช้ถ่ายผู้ร่วมกิจกรรม ภาพที่ได้ก็จะเอาไป print เป็นกระดาษให้ในทันทีหลังบูท

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ จัดบูทกิจกรรม ถ่ายรูป ที่ Central World ของ นิตยสาร Nylon และมือถือ Samsung
เช่าไฟสตูดิโอ จัดบูทกิจกรรม ถ่ายรูป ที่ Central World ของ นิตยสาร Nylon และมือถือ Samsung
เช่าไฟสตูดิโอ จัดบูทกิจกรรม ถ่ายรูป ที่ Central World ของ นิตยสาร Nylon และมือถือ Samsung
เช่าไฟสตูดิโอ จัดบูทกิจกรรม ถ่ายรูป ที่ Central World ของ นิตยสาร Nylon และมือถือ Samsung