Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ แบคดรอปงานแต่ง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่

เช่าไฟสตูดิโอ แบคดรอปงานแต่ง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ด้วย ไฟสตูดิโอ 2ดวง พร้อมร่มทะลุ1คัน และอีกดวงยิงเบ้าสะท้อนเพดาน

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ แบคดรอปงานแต่ง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่
เช่าไฟสตูดิโอ แบคดรอปงานแต่ง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่