Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟร่ม หน้า backdrop งานแต่งงาน สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

เช่าไฟร่ม หน้า backdrop งานแต่งงาน สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
เช่าไฟร่ม หน้า backdrop งานแต่งงาน สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
เช่าไฟร่ม หน้า backdrop งานแต่งงาน สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

เช่าไฟร่ม หน้า backdrop งานแต่งงาน สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นการจัด backdrop ด้านในของห้องจัดเลี้ยง (ปรกติที่นี่จะจัด backdrop ไว้ด้านนอก)

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth