Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง ฟลูออเรสเซนต์ ถ่าย Music Video ในห้องซ้อมดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง ไฟฟูโอเรสเซ็นท์ ถ่าย Music Video วงดนตรี
เช่าไฟต่อเนื่อง ฟลูออเรสเซนต์ ถ่าย Music Video ในห้องซ้อมดนตรี
เช่าไฟต่อเนื่อง ฟลูออเรสเซนต์ ถ่าย Music Video ในห้องซ้อมดนตรี
เช่าไฟต่อเนื่อง ฟลูออเรสเซนต์ ถ่าย Music Video ในห้องซ้อมดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง ฟลูออเรสเซนต์ เพื่อถ่าย Music Video ของ วง Lunatic ซ้อมในห้องซ้อมดนตรี Polar Bear เลียบด่วนรามอินทรา
ในห้องซ้อมมีขนาดเล็ก แต่ยังเพียงพอที่จะวาง เช่าไฟต่อเนื่อง ฟลูออเรสเซนต์ (นีออน) 2ชุดไว้ได้ ช่วยให้ตัวห้องสว่างขึ้น และการถ่ายทำก็สะดวกมากขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟต่อเนื่อง softbox ฟลูออเรสเซนต์

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟต่อเนื่อง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth