Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

F – ไฟสปอตไลท์ 1000w

ไฟสปอตไลท์ 1000w 4 ดวง ( Set F ) ไฟชุดนี้เหมาะกับ งานที่ต้องการ เพิ่มความสว่าง ให้พื่นที่กว้างๆ สว่างทั่วๆ โดยไม่เน้นเรื่องควบคุมความนุ่ม ของเงามากนัก หรือควบคุม การกระจายของแสง หรือทิศทางของแสง เช่น หน้าแบคดรอบ งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานปาร์ตี้

อุปกรณ์ใน Set :
– ไฟสปอตไลท์ หลอดฮาโลเจน 1000w จำนวน 4ดวง
– ตัวหรี่ไฟ (Dimmer) จำนวน 4ตัว
– ขาตั้งไฟ ขนาดความสูง 2.5m 4อัน

การใช้กำลังไฟ : หัวไฟสปอตไลท์ 4 ดวง ดวงละ 1000w = 4000w

อุณหภูมิแสง (Kelvin,K) : 3300K

ความสว่าง : 30,000 lumen

อุปกรณ์นี้อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟต่อเนื่อง

ในงานแต่งงาน งานเลี้ยง ที่ใช้ ไฟสปอตไลท์ 1000w 4 ดวง ( Set F ) นี้ โดยทั่วไป มักจะไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์เสริม เพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากใน Set ที่ให้มาแล้ว เพราะในงานแบบนี้ เราไม่สามารถให้เวลามากๆ กับการปราณีตในการถ่ายภาพ แต่ละรูป หรือ การถ่ายวิดีโอคลิป ได้มากนัก เพียงให้ความสว่างเพียงพอเท่านั้น รวมถึง ดวงไฟสปอตไลท์ 1000w จะมีความร้อนสูง อุปกรณ์ที่เอามาใช้ร่วม ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนความร้อนสูงๆได้เท่านั้น

============================
สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวิดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Main Package : http://sonlightstudio.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

F - ไฟสปอตไลท์ 1000w