Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

F – ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w

ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w 4 ดวง ( Set F ) ไฟชุดนี้เหมาะกับ งานที่ต้องการ เพิ่มความสว่าง ให้พื่นที่กว้างๆ สว่างทั่วๆ โดยไม่เน้นเรื่องควบคุมความนุ่ม ของเงามากนัก หรือควบคุม การกระจายของแสง หรือทิศทางของแสง เช่น หน้าแบคดรอบ งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานปาร์ตี้

อุปกรณ์ใน Set :
– ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w หลอดฮาโลเจน จำนวน 4ดวง
– ตัวหรี่ไฟ (Dimmer) จำนวน 4ตัว
– ขาตั้งไฟ ขนาดความสูง 2.5m 4อัน

การใช้กำลังไฟ : หัวไฟสปอร์ตไลท์ 4 ดวง ดวงละ 1000w = 4000w

อุณหภูมิแสง (Kelvin,K) : 3300K

ความสว่าง : 30,000 lumen

อุปกรณ์นี้อยู่ในหมวด : ไฟต่อเนื่อง

ในงานแต่งงาน งานเลี้ยง ที่ใช้ ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w 4 ดวง ( Set F ) นี้ โดยทั่วไป มักจะไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์เสริม เพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากใน Set ที่ให้มาแล้ว เพราะในงานแบบนี้ เราไม่สามารถให้เวลามากๆ กับการปราณีตในการถ่ายภาพ แต่ละรูป หรือ การถ่ายวีดีโอคลิป ได้มากนัก เพียงให้ความสว่างเพียงพอเท่านั้น รวมถึง ดวงไฟสปอร์ตไลท์ 1000w จะมีความร้อนสูง อุปกรณ์ที่เอามาใช้ร่วม ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนความร้อนสูงๆได้เท่านั้น

============================
สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add Line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Main Package : http://sonlightstudio.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

F - ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w
ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w (Set F) ให้เช่า ไฟต่อเนื่อง 1000w ไฟถ่ายวิดีโอ
ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w (Set F) ให้เช่า ไฟต่อเนื่อง 1000w ไฟถ่ายวิดีโอ
ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w (Set F) ให้เช่า ไฟต่อเนื่อง 1000w ไฟถ่ายวิดีโอ
ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w (Set F) ให้เช่า ไฟต่อเนื่อง 1000w ไฟถ่ายวิดีโอ
ไฟสปอร์ตไลท์ 1000w (Set F) ให้เช่า ไฟต่อเนื่อง 1000w ไฟถ่ายวิดีโอ