Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

BGPP White – ฉากกระดาษสีขาว

ฉากกระดาษสีขาว ( BGPP White : White Paper Background ) ฉากชุดนี้ เป็นฉากกระดาษ มีความกว้าง 2.7m สามารถยืดฉากหลังได้สูง 2.5-2.7m สามารถดึงฉากที่พื้น ออกมาจนถึงจุดที่คนยืนได้อีก 2.5m สามารถถ่ายภาพนิ่ง บุคคลประมาณ 2-3คน ที่ฉากหลังเรียบเนียนสวย ไม่ต้องไปรีทัชเพิ่ม แต่ถ้าเป็นการใช้ฉากนี้ ในการถ่ายวีดีโอ (วีดีโอแนวนอนปรกติ) ความกว้างของเฟรมภาพ ไม่เลยขอบของฉาก เราจะได้ความสูงของเฟรม ประมาณ 1.5m ก็คือประมาณ ครึ่งความสูงของคน ถ้าหากต้องการถ่ายคนเต็มตัว ก็ต้องใช้ฉากที่มีความกว้างกว่านี้ เช่นฉากผ้า

ฉากกระดาษนี้ ก็จะเหมาะกับงาน เช่น ถ่ายภาพนิ่งบุคคล, ถ่ายภาพนิ่งสินค้า สิ่งของ, ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์, การ Live สด, ถ่ายคลิปพูดคุย คลิปรีวิว ฯลฯ

อุปกรณ์ใน Set :
– ม้วนกระดาษ สีขาว ความกว้าง 2.7m ความยาว 5mขึ้นไป 1ม้วน
– แกนสอด เพื่อห้อยม้วนฉาก 1 แกน
– ขาตั้งไฟ ขนาดความสูง 2.5m 2 อัน

อุปกรณ์นี้อยู่ในหมวด : ฉากถ่ายรูป, ฉากกระดาษสี


สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Main Package : http://sonlightstudio.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

BGPP White - ฉากกระดาษสีขาว
ราคาเช่าฉากขาว
BGPP White - ฉากกระดาษสีขาว
BGPP White - ฉากกระดาษสีขาว
BGPP White - ฉากกระดาษสีขาว