Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น ราชดำริ

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น ราชดำริ
เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น ราชดำริ

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน 4ดวง ในงานแต่งงาน โรงแรมโฟร์ซีซั่น ราชดำริ เป็น ไฟต่อเนื่อง 1000w ความสว่างสูง เพื่อเพิ่มความสว่างให้บริเวณด้านหน้างานแต่ง จุดโต๊ะลงทะเบียน backdrop ถ่ายรูปหลักของบ่าวสาว และจุดแสดงภาพถ่าย ช่างภาพที่ถ่าย candid สามารถถ่ายภาพได้สวยมากขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้ : ไฟต่อเนื่อง 1000w

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟต่อเนื่อง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth