Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

BGPP – ฉากกระดาษ

ฉากกระดาษ ( BGPP : Paper Background ) ฉากชุดนี้ เป็นฉากกระดาษ มีสีหลายสี มีความกว้าง 2.7m สามารถยืดฉากหลังได้สูง 2.5-2.7m สามารถดึงฉากที่พื้น ออกมาจนถึงจุดที่คนยืนได้อีก 2.5m สามารถถ่ายภาพนิ่ง บุคคลประมาณ 2-3คน ที่ฉากหลังเรียบเนียนสวย ไม่ต้องไปรีทัชเพิ่ม แต่ถ้าเป็นการใช้ฉากนี้ ในการถ่ายวีดีโอ (วีดีโอแนวนอนปรกติ) ความกว้างของเฟรมภาพ ไม่เลยขอบของฉาก เราจะได้ความสูงของเฟรม ประมาณ 1.5m ก็คือประมาณ ครึ่งความสูงของคน ถ้าหากต้องการถ่ายคนเต็มตัว ก็ต้องใช้ฉากที่มีความกว้างกว่านี้ เช่นฉากผ้า

ฉากกระดาษ สีสันต่างๆ เหมาะกับงาน ที่ต้องการความพิเศษมากๆ เช่น งานถ่ายโฆษณา ที่ต้องการใช้สีฉากหลัง เป็นสีเดียวกับสินค้าแบรนด์นั้นๆ, ถ่ายภาพนิ่งสินค้า, ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์, การ Live สด, ถ่ายคลิปพูดคุย คลิปรีวิว ฯลฯ

สีหลักๆที่เป็นที่นิยม
ฉากกระดาษ สีขาว
ฉากกระดาษ สีเขียว

อุปกรณ์ใน Set :
– ม้วนกระดาษสี ต่างๆ ความกว้าง 2.7m ความยาว 5mขึ้นไป 1ม้วน
– แกนสอด เพื่อห้อยม้วนฉาก 1 แกน
– ขาตั้งไฟ ขนาดความสูง 2.5m 2 อัน

อุปกรณ์นี้อยู่ในหมวด : ฉากถ่ายรูป

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Main Package : http://sonlightstudio.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

BG - ฉากกระดาษ สีต่างๆ
BGPP - ฉากกระดาษ สีชมพู
BGPP - ฉากกระดาษ สีเบจ
BGPP - ฉากกระดาษ สีเหลือง
BGPP - ฉากกระดาษ สีแดง
BGPP - ฉากกระดาษ สีเขียวอ่อน