Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟสตูดิโอ เป็นพร๊อบประกอบฉาก มุมถ่ายภาพ งานโปรโมตสินค้า ร้าน Long Table

เช่าไฟสตูดิโอ เป็นของประกอบฉาก ร้าน Long Table อโศก-สุขุมวิท

ไฟสตูดิโอ 2 ดวง Set A1 เป็นพร๊อบประกอบฉาก มุมถ่ายภาพ งานโปรโมตสินค้า Grey Goose Vodka ที่ ร้าน Long Table อโศก-สุขุมวิท โดยเป็นจุด Backdrop เพื่อถ่ายภาพ ตรงทางเข้าลิฟ ขึ้นไปที่งาน เพื่อทำให้รู้สึก เหมือนกับว่า เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ นั่งเก้าอี้ผู้กำกับ โดยไฟสตูดิโอ จะไม่ได้ทำการยิง Flash ออกไป แต่จะเปิดไฟนำไว้ตลอด

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

ไฟสตูดิโอ เป็นพร๊อบประกอบฉาก มุมถ่ายภาพ งานโปรโมตสินค้า ร้าน Long Table อโศก สุขุมวิท
ไฟสตูดิโอ เป็นพร๊อบประกอบฉาก มุมถ่ายภาพ งานโปรโมตสินค้า ร้าน Long Table อโศก สุขุมวิท
ไฟสตูดิโอ เป็นพร๊อบประกอบฉาก มุมถ่ายภาพ งานโปรโมตสินค้า ร้าน Long Table อโศก สุขุมวิท