Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ให้เช่า ไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพแฟชั่น งานออกแบบเสื้อผ้า ของ นักศึกษาศิลปากร

เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง Set B1 ถ่ายภาพแฟชั่น พร้อมซอฟบ๊อก ร่มทะลุ และฉากขาว ถ่ายภาพแฟชั่น งานออกแบบเสื้อผ้า ของ นักศึกษาออกแบบแฟชั่น ศิลปากร ท่าช้าง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพแฟชั่น งานออกแบบเสื้อผ้า ของนักศึกษาศิลปากร
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพแฟชั่น งานออกแบบเสื้อผ้า ของนักศึกษาศิลปากร
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพแฟชั่น งานออกแบบเสื้อผ้า ของนักศึกษาศิลปากร