Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปพนักงาน ในออฟฟิต บริษัท Novo Nordisk

เช่าไฟสตูดิโอ ไปถ่ายรูปพนักงาน บริษัท Novo Nordisk

เช่าไฟสตูดิโอ Set B1 เพื่อ ถ่ายรูปพนักงาน เซ็ทไฟ3ดวง และฉากไวนิลขาว 1.8m ไปถ่ายรูปพนักงาน บริษัท Novo Nordisk โดยเป็นการไปถ่ายที่ office ของบริษัท ใช้ไฟ 2ดวงติดซอฟบ๊อกซ์ และอีก1ดวงมีแค่ Reflector เพื่อยิงไปยังฉากขาว ไฟ2ดวง หน้าตั้งแสงเท่ากันปรกติ ไม่ทำเฉดไล่ความสว่าง พื่นที่ที่ใช้ถ่าย ต้องมีการเคลียร์ โต๊ะเก้าอี้ออกให้ได้ ความกว่าง 3เมตร x 5เมตร ขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟสตูดิโอ 3ดวง (Set B1), ฉากไวนิลสีขาว (BGV)

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟสตูดิโอ, ฉากถ่ายรูป

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวีดีโอ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปพนักงาน ในออฟฟิต บริษัท Novo Nordisk
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปพนักงาน ในออฟฟิต บริษัท Novo Nordisk
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปพนักงาน ในออฟฟิต บริษัท Novo Nordisk