Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสปอตไลท์ งานแต่งงานอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานแบบอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เช่าไฟสปอตไลท์ 2ดวง ไฟสตูดิโอ2ดวง งานแต่งงานอิสลาม ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน
ในช่วงพิธีหลัก อยู่ในห้องพิธี มีวางไฟต่อเนื่อง เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ในการถ่าย vdo
และด้านล้าง เป็นห้องงานเลี้ยง มีไฟแฟลชสตูดิโอ และไฟต่อเนื่องอีกอย่างละ2หัว ตั้งส่องไปยัง แบคดรอบถ่ายภาพหลัก

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย