Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานแบบอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานแบบอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เช่าไฟสปอตไลท์ 2ดวง ไฟสตูดิโอ2ดวง งานแต่งงานแบบอิสลาม ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน
ในช่วงพิธีหลัก อยู่ในห้องพิธี มีวางไฟต่อเนื่อง เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ในการถ่าย vdo
และด้านล้าง เป็นห้องงานเลี้ยง มีไฟแฟลชสตูดิโอ และไฟต่อเนื่องอีกอย่างละ2หัว ตั้งส่องไปยัง แบคดรอบถ่ายภาพหลัก

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานแบบอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เช่าไฟสปอตไลท์ ไฟสตู งานแต่งงานแบบอิสลาม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย