Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
เช่าไฟต่อเนื่อง  1000w 4ดวง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
เช่าไฟต่อเนื่อง  1000w 4ดวง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อเพิ่มความสว่างของบริเวณหน้างาน เพื่อให้ช่างภาพเก็บภาพ candid ได้ดีมากขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้ : ไฟต่อเนื่อง 1000w

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟต่อเนื่อง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth