Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธี มอบประกาศนียบัตร Canon Service Skill

เป็นการ เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธี มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม Canon Service Skill ที่โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง โดยการใช้ไฟสตูดิโอ 2 หัว ใส่ร่มทะลุ ตั้งไว้ ด้านข้าง เยื้องมาด้านหน้าของเวที

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟสตูดิโอ 2หัว (Set A1)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟสตูดิโอ

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธี มอบประกาศนียบัตร Canon Service Skill
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธี มอบประกาศนียบัตร Canon Service Skill