Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เช่าไฟร่ม ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน ชั้น2 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เป็นแบบใส่ร่ม และยิงเบ้าสะท้อนเพดานของห้อง

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/