Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตู ไฟ1000w ถ่ายงานแต่งงาน โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคําแหง

เช่าไฟสตู ถ่ายงานแต่งงาน โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคําแหง
เช่าไฟสตู ไฟ1000w ถ่ายงานแต่งงาน โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคําแหง

เช่าไฟสตู ไฟ1000w ถ่ายงานแต่งงาน โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคําแหง ไฟสตูดิโอ2ดวง ไฟต่อเนื่อง 1000w 2ดวง ตั้งซ้ายขวาหน้าซุ้ม ติดร่มทะลุ เพื่อความนุ่มและกระจายแสงได้ดี

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth