Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟแฟลช ในโรงงาน ถ่ายภาพเก้าอี้สำนักงาน เพื่อทำแคตตาล็อค สินค้า

การเช่าไฟสตูดิโอ และ setup เพื่อถ่ายสินค้า เก้าอี้สำนักงาน

เช่าไฟแฟลช ถ่ายภาพเก้าอี้สำนักงาน ในโรงงาน ก็ทำได้ ไม่ต้องขนไปสตูดิโอ โดยมีการ Setup พื้นที่ในโรงงาน เพื่อเป็นสตูดิโอในการถ่ายภาพ แล้ว เช่าไฟสตูดิโอ 2ดวง กับซอฟบ๊อก และฉากขาว เพื่อถ่ายภาพสินค้า เก้าอี้สำนักงาน ที่ในโรงงานผลิต? เพื่อที่จะ ใช้ภาพ ไปทำแคตตาล็อคสินค้า อีกที ช่างภาพ จะถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon 6D เชื่อมต่อกับ Ipad เมื่อถ่ายแล้ว ภาพจะขึ้นไปแสดงที่ Ipad ให้ทางลูกค้า ดูทันที เพื่อเลือกภาพที่ชอบที่สุด ในแต่ละชิ้น

เช่าไฟแฟลช ในโรงงาน ถ่ายภาพเก้าอี้สำนักงาน เพื่อทำแคตตาล็อค สินค้า

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth