Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพอะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง

ไฟสตูดิโอภ่ายภาพ อะไหล่รถยนต์

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพอะไหล่รถยนต์ ด้วยชุดไฟสตูดิโอ และฉากไวนิล เป็นการจัดไฟ ถ่ายภาพสินค้า ที่เป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง ภาพที่เอาไปใช้เป็นงานที่ ไม่ต้องการความละเอียด มากนัก ทำการถ่ายที่บริษัทของผู้ผลืตสินค้า โดยใช้ ไฟสตูดิโอ 3 ดวง มีไฟสตูดิโอ 2ดวง ใส่ซอฟบ๊อก ตั้งด้านซ้ายและขวา อีก1ดวง ยิงสะท้อนเพดาน เพื่อให้มีความสว่างรอบด้านสินค้า

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพอะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพอะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพอะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth