Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ Baiyoke Sky

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky
เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky
เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ Baiyoke Sky เป็น ชุดไฟสตูดิโอ 2ดวง ใส่ร่มทะลุ ตั้งอยู่ด้านหน้า backdrop ถ่ายรูปแต่งงาน

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth