Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7
เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7
เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7 เนื่องจากบริเวณงาน เป็นพื้นที่ outdoor การติดตั้ง ไฟสตูดิโอ2 ดวง และไฟต่อเนื่อง 1000w 2ดวง ปรกติจะไม่กางร่มทะลุ เพราะอาจจะมีลมกระชากให้หัวไฟล้มได้ แต่งานนี้จุดที่วางไฟสตูดิโอมีการมัดตัวไฟติดกับโต๊ะ หรือต้นไม้ ก้เลยทำให้สามารถที่จะกางร่มทะลุได้ และไฟต่อเนื่อง ก็ถูกติดตั้งในจุดที่ส่งเวทีให้สว่างขึ้น จากปรดติที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟสตูดิโอ แฟลช+ไฟต่อเนื่อง (Set A2)

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟสตูดิโอ แฟลช

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth