Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน แบบพิธีไทย ช่วงเช้า บ้านก้ามปู

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน บ้านก้ามปู เป็นพิธีในช่วงเช้าในเรือนไทย พิธีสงฆ์ ขันหมาก รับไหว้ ใช้ ไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง Set F ตั้งส่องสว่างเพิ่มความสว่างทั่วไป ส่วนของ พิธีรดน้ำสังข์ บริเวณสะพานไม้ และ งานเลี้ยงฉลอง มงคลสมรส ตอนเที่ยง ในบริเวณลานใหญ่ และห้องจัดเลี้ยง ของ บ้านก้ามปู ก็ใช้ไฟต่อเนื่อง 4ดวง มาส่องเพิ่มความสว่างด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟต่อเนื่อง 1000w

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟต่อเนื่อง

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวีดีโอ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน แบบพิธีไทย ช่วงเช้า บ้านก้ามปู
เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน แบบพิธีไทย ช่วงเช้า บ้านก้ามปู
เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน แบบพิธีไทย ช่วงเช้า บ้านก้ามปู