Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพงานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพงานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพงานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพงานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพงานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เป็นชุดที่มี ไฟสตูดิโอ 2หัว พร้อมร่มทะลุ ขาตั้งและ trigger

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth