Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เช่าไฟร่ม งานแต่งงาน นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เช่าไฟร่ม ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน ชั้น2 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เป็นแบบใส่ร่ม และยิงเบ้าสะท้อนเพดานของห้อง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth