Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตู ถ่ายภาพสินค้า อุปกรณ์การเกษตร ยี่ห้อ ควายทอง

เช่าไฟสตู ถ่ายภาพสินค้า อุปกรณ์การเกษตร ยี่ห้อ ควายทอง เพื่อเอาไปทำเอกสารโฆษณา โบรชัวร์ต่างๆ เนื่องจากทางช่างภาพต้องการภาพที่สว่างทั่วๆ เลยต้องใช้ ไฟสตูดิโอ 4ดวง Set C1 และใช้แขนบูม เพื่อให้มีแสงส่องตกลงมาจากด้านบน และมีการขึงผ้าขาว เพื่อสะท้อนแสงในมุมต่างๆให้สว่างโดยรอบ

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตู ถ่ายภาพสินค้า อุปกรณ์การเกษตร ควายทอง
เช่าไฟสตู ถ่ายภาพสินค้า อุปกรณ์การเกษตร ควายทอง