Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

การจัดไฟสตูดิโอ อย่างง่าย

ไฟสตูดิโอ

การจัดไฟสตูดิโอ อย่างง่าย เราสามารถเริ่มต้นได้ ด้วยไฟสตูดิโอเพียง 1 หัว แล้วใส่ร่มทะลุสีขาวเข้าไป แล้วตั้งอยู่เฉียงด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะถ่าย ส่วนอีกด้านก็เอาแผ่นโฟม หรือแผ่นสะท้อนแสง หรืออะไรก้ได้ขาวๆ เพื่อมาสะท้อนแสงที่ตกกระทบ ไปทำให้มุมอีกด้านของสิ่งที่จะถ่าย สว่างมาขึ้น ไม่ดำมึดจนเกินไป

การจัดไฟสตูดิโอ อย่างง่าย
การจัดไฟสตูดิโอ อย่างง่าย

ตัวอย่างเช่น การถ่ายภาพ portrait ครึ่งตัว เราเอาไฟใส่ร่มทะลุ อยู่ด้านขวา 45องศา ส่องมุมกดลงไปที่ใบหน้า ส่วนด้านซ้ายเราเอาแผ่นโฟม หรือแผ่นสะท้อนแสง ไปวางไว้ข้างๆใบหน้าของเขา ภาพที่ออกมา ก็จะได้ภาพสว่างด้านขวา แต่จะไม่สว่างกว่าแสงที่เข้ามาจากทางซ้าย ทำให้ได้ภาพที่มีมิติ ไล่โทนแสงจากแรงมาเบาได้อย่างสวยงาม

onelight_no_reflect
แบบไม่มี แผ่นสะท้อนแสง
onelight_reflect
แบบมี แผ่นสะท้อนแสงด้านซ้าย

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth