Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตู มุมถ่ายรูป ของบูท เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera

บริษัท Kyocera ได้ไป เช่าไฟสตู มุมถ่ายรูป ออกบูทงาน 8ปี คลื่นความคิด ห่วงใยชายแดนใต้ ที่โรงภาพยนต์ สกาล่า สยามสแควร์เพื่อที่จะให้มีการถ่ายภาพ กับ backdrop ของทาง kyocera เสร็จแล้ว สามารถเอาภาพมา print ออกทางเครื่องถ่ายเอกสารของ kyocera ได้ทันที เป็นการ โชว์ความสามารถของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟแฟลชสตูดิโอ 2หัว (Set A1)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟสตูดิโอ

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตู มุมถ่ายรูป ของบูท เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera
เช่าไฟสตู มุมถ่ายรูป ของบูท เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera