Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เป็น ไฟแฟลชสตูดิโอ 2 หัว Set A1 ใส่ร่มทะลุ เพิ่มการกระจายแสง และเพิ่มความนุ่มของแสง ตั้งด้านซ้ายและขวา ของจุดถ่ายรูปหลัก ของบ่าวสาว หน้าประตูเข้า ห้องบอลรูม ช่างภาพหลัก จะตั้งกล้องเป็น ขาตั้งกล้อง แต่ติดตั้ง trigger ตัวส่งสัญญาณไว้บนหัวกล้อง เมื่อกดชัตเตอร์ trigger จะส่งสัญญานไปที่ trigger ตัวรับ ที่ต่ออยู่กับ หัวไฟแฟลชสตูดิโอทั้ง 2หัว ให้ทำการยิงแสงแฟลช ออกไป

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟสตูดิโอ 2หัว (Set A1)

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวีดีโอ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ งานแต่งงาน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี