Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปติดบัตร พนักงาน ของธนาคาร CIMB

เช่าไฟสตู ถ่ายรูปติดบัตร พนักงาน ธนาคาร CIMB
เช่าไฟสตู ถ่ายรูปติดบัตร พนักงาน ธนาคาร CIMB

ลูกค้า เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปติดบัตร พนักงาน ชุดที่ใช้ 2หัวไฟ พร้อมร่มทะลุ ให้กับทางฝ่ายบุคคลของ ธนาคาร CIMB สำนักงานใหญ่ ถ.หลังสวน ใช้ถ่ายภาพพนักงาน เพื่อใช้ในเอกสารต่างๆ ภายในองค์กร โดยใช้ฉากเป็นผนังของธนาคาร ที่มีติดโปสเตอร์โฆษณาเอาไว้แล้ว ปัญหาหลักส่วนใหญ่ คือในภาพจะมองเห็นแสงจากไฟสตูดิโอ ไปสะท้อนผนังเข้ามา จึงต้องปรับมุมการตั้งไฟ และมุมการถ่ายให้ หลบแสงดังกล่าว

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟสตูดิโอ 2ดวง (Set A1)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟสตูดิโอ

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth