Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟสตูดิโอ และไฟต่อเนื่อง สำหรับ หน้าซุ้มงานแต่งงาน ห้องจัดเลี้ยงสโมสรตำรวจ

บริการไฟสตูดิโอ หน้าซุ้มงานแต่งงาน สโมสรตำรวจ
ไฟสตูดิโอ และไฟต่อเนื่อง สำหรับ หน้าซุ้มงานแต่งงาน ห้องจัดเลี้ยงสโมสรตำรวจ

ไฟสตูดิโอ และไฟต่อเนื่อง สำหรับ หน้าซุ้มงานแต่งงาน ห้องจัดเลี้ยงสโมสรตำรวจ วิภาวดี จะเป็นชุด ไฟสตูดิโอ2หัว และ ไฟต่อเนื่อง 1000w 2หัว (AF1) ตัวไฟสตูดิโอ จะใช้การยิงสะท้อนเพดานสีขาว ทำให้ภาพออกมานุ่มและเงาไม่คม ส่วนไฟต่อเนื่อง 2ดวงก็ตั้งยิงตรงๆเข้าซ้ายและขวาของซุ้ม เพิ่มความสว่างโดยรวม ให้ช่างภาพอีกคนถ่าย candid บริเวณหน้างานได้

อุปกรณ์ที่เช่า : หัวไฟแฟลชสตูดิโอ 2หัว + หัวไฟต่อเนื่อง 1000w 2หัว (Set AF1)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟสตูดิโอ

ลักษณะงาน : ถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายภาพหน้าแบคดรอบ

สถานที่ : สโมสรตำรวจ วิภาวดี

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายรูป
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth