Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ งานปีใหม่ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพในงาน ที่สโมสรทหาร สนามเป้า

เช่าไฟสตูดิโอ เป็นซุ้มถ่ายภาพ ในงานปีใหม่ของบริษัท

เช่าไฟสตูดิโอ งานปีใหม่ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพในงาน ปีใหม่ของบริษัท ที่สโมสรทหาร สนามเป้า ไฟสตูดิโอ 4ดวง พร้อมร่มทะลุ และซอฟบ๊อก แขนบูม เป็นบรรยากาศ มุมสตูดิโอที่อลังการ เพื่อให้คนมาร่วมงาน ได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ งานปีใหม่ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพในงาน ที่สโมสรทหาร สนามเป้า
เช่าไฟสตูดิโอ งานปีใหม่ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพในงาน ที่สโมสรทหาร สนามเป้า