Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน โรงแรมสุโขทัย สาทร เป็นงานแต่งงาน ที่จัดในสวนกลางแจ้ง outdoor โดยพื้นที่ของงานมีขนาดใหญ่ ส่วนของเวที ทางเข้าหลักจะมีไฟ ของทางฝ่ายเวทีจัดการให้อยู่แล้ว ทางไฟของ sonlightstudio จะเอาไปวางเพื่อส่องสว่างในส่วน โต๊ะ VIP, ซุ้มแสดงภาพถ่าย, ด้านข้างของเวที เพื่อเพิ่มความสว่าง ให้ทางช่างภาพนิ่ง เก็บภาพ candid ได้สวยมากขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟต่อเนื่อง 1000w

หมวดหมู่อุปกรณ์ : ไฟต่อเนื่อง

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร
เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร