Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ Baiyoke Sky

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky

เช่าไฟสตู งานแต่งงาน โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ Baiyoke Sky เป็นชุดไฟสตูดิโอ 2ดวง ใส่ร่มทะลุ ตั้งอยู่ด้านหน้า backdrop ถ่ายรูปแต่งงาน

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/