Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรม JW Marriott

เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรม JW Marriott

บริการ ไฟสตูดิโอ 2ดวง และ ไฟต่อเนื่อง 2 ดวง ในงานแต่งงาน โรงแรม JW Marriott สุขุมวิท ไฟสตูดิโอ ดวงหนึ่งใส่ร่มทะลุสีขาว อีกดวงใช้ยิงสะท้อนเพดานด้านบน เพราะเพดานเตี้ย และเป็นสีขาว ทำให้ช่วยกระจายแสงได้นุ่มกว่าร่ม ส่วน ไฟต่อเนื่อง 1000w 2ดวง ตั้งส่องสว่าง กระจายไปมุมต่างๆ ในบริเวณหน้างาน

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวิดีโอ สอบถามได้
ไม่รู้จะใช้ไฟอะไรดี ไม่เป็นไร แนะนำได้
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web:?http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ 😕http://sonlightstudio.com/studio-light/

ไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรม JW Marriott

ไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรม JW Marriott