Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร

ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน โรงแรมสุโขทัย สาทร เป็นงานแต่งงาน ที่จัดในสวนกลางแจ้ง outdoor โดยพื้นที่ของงานมีขนาดใหญ่ ส่วนของเวที ทางเข้าหลักจะมีไฟ ของทางฝ่ายเวทีจัดการให้อยู่แล้ว ทางไฟของ sonlightstudio จะเอาไปวางเพื่อส่องสว่างในส่วน โต๊ะ VIP, ซุ้มแสดงภาพถ่าย, ด้านข้างของเวที เพื่อเพิ่มความสว่าง ให้ทางช่างภาพนิ่ง เก็บภาพ candid ได้สวยมากขึ้น

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

 

ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร ให้เช่าไฟต่อเนื่อง 1000watt งานแต่งงาน outdoor โรงแรมสุโขทัย สาทร