Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง

เช่าไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง

เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง Set A2 งานแต่งงาน หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง เป็น ไฟสตูดิโอ 2ดวง สวมร่มทะลุ 1หัว และยิงเบ้าสะท้อนเพดาน 1หัว ไฟต่อเนื่อง 1000w 2ดวง ชุดนี้ เหมาะสำหรับ งานแต่งงานเป็นอย่างมาก เพราะ ไฟสตูดิโอ 2หัว เพื่อให้ทางช่างภาพ ที่ใช้กล้องใหญ่ DSLR สามารถ ถ่ายภาพได้ภาพที่แสงดี คมชัด ส่วน ไฟต่อเนื่อง 1000w ช่วงทำให้พื้นที่ตรงนั้นสว่าง คนที่มางาน สามารถใช้ มือถือ หรือกล้องคอมแพค ถ่ายกันเองกับ บ่าวสาวได้ด้วยเช่นกัน

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง
เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง