Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

บริการไฟสตูดิโอ หน้าซุ้มงานแต่งงาน สโมสรตำรวจ

บริการไฟสตูดิโอ หน้าซุ้มงานแต่งงาน สโมสรตำรวจ

บริการไฟสตูดิโอ หน้าซุ้มงานแต่งงาน สโมสรตำรวจ

บริการไฟสตูดิโอ หน้าซุ้มงานแต่งงาน สโมสรตำรวจ วิภาวดี จะเป็นชุดไฟสตูดิโอ2หัว และไฟต่อเนื่อง 1000w 2หัว ตัวไฟสตูดิโอ จะใช้การยิงสะท้อนเพดานสีขาว ทำให้ภาพออกมานุ่มและเงาไม่คม ส่วนไฟต่อเนื่อง 2ดวงก็ตั้งยิงตรงๆเข้าซ้ายและขวาของซุ้ม เพิ่มความสว่างโดยรวม ให้ช่างภาพอีกคนถ่าย candid บริเวณหน้างานได้

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/