Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ พร๊อบประดับร้าน BVLGARI ในสยามพารากอน

เช่าไฟสตูดิโอ พร๊อบประดับร้าน BVLGARI ซึ่ง BVLGARI เป็นร้านขาย สินค้าเครื่องแต่งกาย และกระเป๋า เป็น brand หรู ในห้างสยามพารากอน ธีมการตกแต่งร้าน เพื่อให้สวยงามตามรูปแบบที่วางไว้ ได้ไว้วางใจใช้บริการ เช่าหัวไฟสตูดิโอ และร่มสะท้อน ของทาง sonlightstudio เพื่อไปจัดวาง เพิ่มแสงให้จุโชว์กระเป๋าหรู เพิ่มแสงสว่าง จะเป็นการจัดวางให้ดูพิเศษอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟสตูดิโอ แฟลช

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวีดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ประดับร้าน BVLGARI ในสยามพารากอน
เช่าไฟสตูดิโอ ประดับร้าน BVLGARI ในสยามพารากอน