Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู

เช่าไฟต่อเนื่อง Set F งานแต่งงาน บ้านก้ามปู เป็นพิธีในช่วงเช้าในเรือนไทย พิธีสงฆ์ ขันหมาก รับไหว้ ใช้ไฟต่อเนื่อง 1000w 3-4ดวง ตั้งส่องสว่างเพิ่มความสว่างทั่วไป ส่วนของ?พิธีรดน้ำสังข์ บริเวณสะพานไม้ และ งานเลี้ยงฉลอง มงคลสมรส ตอนเที่ยง ในบริเวณลานใหญ่ และห้องจัดเลี้ยง ของ บ้านก้ามปู ก็ใช้ไฟต่อเนื่อง 4ดวง มาส่องเพิ่มความสว่างด้วย

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู?เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ช่วงเช้า บ้านก้ามปู