Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ให้เช่า ไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพนักฟุตบอล ทีมบางกอกกลาส BGFC

เช่าไฟสตูดิโอ และฉากขาว ถ่ายภาพนักฟุตบอลเยาวชน ทีมบางกอกกลาส BGFC

เช่าไฟสตูดิโอ และฉากขาว ถ่ายภาพนักฟุตบอลเยาวชน ทีมบางกอกกลาส BGFC เช่าไฟสตูดิโอ และฉากขาว ถ่ายภาพนักฟุตบอลเยาวชน ทีมบางกอกกลาส BGFC

ให้เช่า ไฟสตูดิโอ?4ดวง ?ถ่ายภาพนักฟุตบอล ทีมบางกอกกลาส BGFC ใส่ซอฟบ๊อกและร่มทะลุ ส่วนอีก 2ดวงใส่รีเฟลเตอร์ยิงไปยังฉากขาว เป็นการถ่ายภาพนักฟุตบอลเยาวชนและสต๊าฟโค้ช ทีมบางกอกกลาส BGFC ที่สนาม BGFC คลอง3

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/