Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

จัดไฟสตูดิโอ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพ ในงานปีใหม่ สโมสรทหาร สนามเป้า

เช่าไฟสตูดิโอ เป็นซุ้มถ่ายภาพ ในงานปีใหม่ของบริษัท

เป็นการ จัดไฟสตูดิโอ เพื่อจัดเป็นซุ้มถ่ายภาพ ในงานปีใหม่ของบริษัท ที่สโมสรทหาร สนามเป้า ไฟสตูดิโอ 4ดวง พร้อมร่มทะลุ และซอฟบ๊อก แขนบูม เป็นบรรยากาศ มุมสตูดิโอที่อลังการ เพื่อให้คนมาร่วมงาน ได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวิดีโอ สอบถามได้
ไม่รู้จะใช้ไฟอะไรดี ไม่เป็นไร แนะนำได้
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web:?http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ 😕http://sonlightstudio.com/studio-light/

 

จัดไฟสตูดิโอ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพ ในงานปีใหม่ สโมสรทหาร สนามเป้า

จัดไฟสตูดิโอ เพื่อเป็นซุ้มถ่ายภาพ ในงานปีใหม่ สโมสรทหาร สนามเป้า