Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง ไฟฟูโอเรสเซ็นท์ ถ่าย Music Video ในห้องซ้อมดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง ไฟฟูโอเรสเซ็นท์ ถ่าย Music Video วงดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง ไฟฟูโอเรสเซ็นท์ ถ่าย Music Video วงดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง ไฟฟูโอเรสเซ็นท์ ถ่าย Music Video วงดนตรี เช่าไฟต่อเนื่อง ไฟฟูโอเรสเซ็นท์ ถ่าย Music Video วงดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง ฟูโอเรสเซ็นท์ เพื่อถ่าย Music Video ของ วง?Lunatic ซ้อมในห้องซ้อมดนตรี Polar Bear เลียบด่วนรามอินทรา
ในห้องซ้อมมีขนาดเล็ก แต่ยังเพียงพอที่จะวางไฟต่อเนื่อง?ฟูโอเรสเซ็นท์(นีออน) 2ชุดไว้ได้ ช่วยให้ตัวห้องสว่างขึ้น และการถ่ายทำก็สะดวกมากขึ้น

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/