Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟหัวแดง ถ่ายvdo ทำคลิปสื่อสารภายในธนาคาร UOB

ไฟหัวแดง ถ่ายvdo สำหรับสื่อสารภายในธนาคาร UOB

เช่าไฟหัวแดง 800w แสงวอร์ม 3หัว (Set RH) ถ่ายวีดีโอ เป็นคลิปที่ใช้สื่อสาร ข่าวสาร ข้อมูล ภายในธนาคาร UOB
โดยการใช้ไฟต่อเนื่องหัวแดง ติดตั้ง ในพื้นที่ล๊อบบี้ ของธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ โดยจะเป็นฉาก ที่เกี่ยวกับ การใช้บริการ การให้บริการต่างๆใน พื้นที่ธนาคาร
——————
สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวีดีโอ สอบถามได้
ไม่รู้จะใช้ไฟอะไรดี ไม่เป็นไร แนะนำได้
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

เช่าไฟหัวแดง ถ่ายvdo ทำคลิปสื่อสารภายในธนาคาร UOB
เช่าไฟหัวแดง ถ่ายvdo ทำคลิปสื่อสารภายในธนาคาร UOB
เช่าไฟหัวแดง ถ่ายvdo ทำคลิปสื่อสารภายในธนาคาร UOB