Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง งานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อเพิ่มความสว่างของบริเวณหน้างาน เพื่อให้ช่างภาพเก็บภาพ candid ได้ดีมากขึ้น

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/