Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพรถกระบะ ที่มีการทำ cap เป็นตู้พร้อมชั้นวางสินค้า

เป็นการ เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพรถกระบะ ที่มีการทำ cap เป็นตู้พร้อมชั้นวาง ภาพที่ได้ทางบริษัท จะเอาไปใช้ลงใน แคตตาล๊อกสินค้า การเซ็ตอัพ การถ่ายรถยนต์จะต้องมีพื้นที่ในการถ่ายเยอะมาก ดังนั้นจึงต้องไปถ่ายที่โรงงาน แถวนิคมอมตะ ชลบุรี ใช้ไฟสตูดิโอ 4หัว วางไว้ 4ด้าน ในบางครั้งก็มีการใช้ไฟสตู วางไว้ใต้ท้องรถ วางไว้ในตู้ เพื่อทำให้ ใต้ท้อง และในตู้ดูสว่าง มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากบางมุม ไฟสะท้อนตัวรถเข้ามาในกล้องจน over ทำให้ไม่เห็นรายละเอียดบางจุดของตัวรถ ก็เลยต้องมีการ พลิกแพลงวิธี ที่ทำให้ได้แสง แต่ไม่สะท้อนมามากเกินไป

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไฟแฟลชสตูดิโอ 4ชุด

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟสตูดิโอ

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวิดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพรถกระบะ ที่ต่อตู้ และชั้นวางของ
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพรถกระบะ ที่ต่อตู้ และชั้นวางของ
เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพรถกระบะ ที่ต่อตู้ และชั้นวางของ