Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลชสตูดิโอ ถ่ายภาพคอสเพลย์

เช่าฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลช ถ่ายภาพคอสเพลย์

ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และมีไฟแฟลชสตูดิโอ 3ดวง เพื่อถ่ายภาพ น้องๆที่แต่งตัว คอสเพลย์ต่างๆ ไฟดวงหลัก ใช้ซอฟบ๊อก ตั้งด้านหน้า ไฟอีก 2ตวง ใช้ร่มทะลุ ตั้งข้างฉากสีเหลือง ทั้ง2ด้าน เพื่อให้ ฉากสีเหลืองสว่าง และทำให้มีริมไลท์ที่ขอบผิวด้วย

อุปกรณ์ที่เช่า : ไฟแฟลชสตูดิโอ 3หัว (Set B1), ฉากกระดาษ สีเหลือง

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : ไฟแฟลชสตูดิโอ, ฉากถ่ายรูป

ลักษณะงาน : ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพ portrait ถ่ายภาพคอสเพลย์

สถานที่ : DP Dance Studio ซ.ลาดพร้าว15

Tag : #B1 #SetB1 #ไฟสตูดิโอ #ไฟแฟลชสตูดิโอ #ถ่ายภาพนิ่ง #portrait #ฉากกระดาษ #ฉากสีเหลือง #เช่าฉากถ่ายรูป #ถ่ายภาพคอสเพลย์ #cosplay

ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลช ถ่ายภาพคอสเพลย์
ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลช ถ่ายภาพคอสเพลย์
ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลช ถ่ายภาพคอสเพลย์
ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลช ถ่ายภาพคอสเพลย์
ฉากถ่ายรูป สีเหลือง และไฟแฟลช ถ่ายภาพคอสเพลย์