Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ สำหรับงานแต่งงาน

ให้เช่า ไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์

ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ไฟสตูดิโอ 2หัว ไฟต่อเนื่อง 2ดวง Set A2 เป็นงานแต่งงาน ที่สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ โดยแบ็คดรอบถ่ายภาพ จะอยู่ในโซน outdoor กลางแจ้ง หน้าทางเข้าอาคารจัดเลี้ยง ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีไฟส่อง เลยทำให้การใช้ไฟสตูดิโอ จะไม่กางร่มทะลุ เพราะหากมีลมพัดแรง จะทำให้หัวไฟล้ม เลยเป็นการใช้ ไฟสตูดิโอ ยิงตรงๆ แต่ทำการลดความแรงไฟลง และ มีไฟต่อเนื่อง 1000w ตั้งคู่กัน เพิ่มความสว่างให้ แบคดรอบ ตลอดเวลา แขกคนอื่นๆ สามารถใช้มือถือ มาถ่ายรูปกันเองได้

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์

ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ ให้เช่า ไฟถ่ายภาพ ร้านต้นทองหลาง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์