Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ แหนบ อะไหล่รถยนต์

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ แหนบ อะไหล่รถยนต์

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ แหนบ อะไหล่รถยนต์ เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพ แหนบ อะไหล่รถยนต์

เช่าไฟสตูดิโอ ชุด3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพสินค้า เป็นแหนบรถยนต์ เป็นการถ่ายเพื่อนำไปใช้ลงใน เว็บไซท์ และเอกสารแคทตาล๊อก สินค้ามีจารบี และมีน้ำหนักมาก เลยต้องถ่ายบนไวนิลขาว ที่เมื่อใช้ถ่ายเสร็จแล้วก็ทิ้งเลย การตั้งไฟ ตั้งแบบมีไฟจากด้านซ้ายและด้านขวาของ ไวนิลตามในรูป และอีก 1ดวง ติดร่มทะลุ ส่งลงมาจากด้านหลังช่างภาพ

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/