Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen โปรโมตงาน ประมูล ทะเบียนรถ

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen ประมูลทะเบียนรถ

ถ่ายภาพนางแบบ กับทะเบียนรถ บนฉากผ้าสีเขียว (Green Screen) เพื่อใช้ภาพ โปรโมตงานประมูลทะเบียนรถยนต์
โดย นำภาพที่ได้ ไป Diecut ตัดฉากหลังออก และนำภาพนางแบบไปวางลงใน ภาพกราฟิคอื่นๆ การจัดไฟแบบ ใช้ไฟแฟลช2หัว สวมร่มทะลุ ตั้งทางด้านหน้า เฉียง 45องศา ยิงเข้ามาหาตัวนางแบบ เป็นการจัดไฟแบบง่ายๆ รวดเร็ว

อุปกรณ์ที่เช่า : ไฟแฟลชสตูดิโอ 2หัว (Set A1)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟสตูดิโอ

ลักษณะงาน : ถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายภาพบุคคล

สถานที่ : กรมขนส่งทางบก จตุจักร

สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวีดีโอ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen โปรโมตงาน ประมูล ทะเบียนรถ
ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen โปรโมตงาน ประมูล ทะเบียนรถ
ถ่ายภาพนางแบบ บนฉาก Green Screen โปรโมตงาน ประมูล ทะเบียนรถ